Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Z akademické obce

Publikováno: Vesmír 87, 740, 2008/11

Jihočeská univerzita a ČEZ, a. s.
Rektor univerzity představil základní cíle a směřování Jihočeské univerzity v horizontu několika budoucích let a informoval o možnostech, které by v případě přesně definovaného zájmu a zaměření obou partnerů mohla univerzita v budoucnu poskytnout. Rovněž zástupci společnosti ČEZ, a. s., charakterizovali své cíle a možnosti v rámci budoucí spolupráce s Jihočeskou univerzitou.

O spolupráci vyjádřily zájem obě strany. Mohla by být zaměřena např. na otázky životního prostředí. Další oblastí spolupráce je využití studijních možností univerzity.

 • Ve struktuře Jihočeské univerzity jsou dva vysokoškolské ústavy – Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (VÚRH JU) a Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech (ÚFB JU). Primárně zajišťují doktorská studia.

  Jihočeská univerzita nabízí studium 240 oborů s řadou specializací v prezenční a kombinované formě studia. Dalších 36 oborů je určeno pouze pro dostudování nynějších studentů; studium 23 oborů se uskutečňuje v anglickém jazyce, 3 oborů v jazyce německém.

 • Cena Josefa Vavrouška – 13. ročník
  Fakulta sociálních věd UK vypisuje tuto soutěž na památku člena profesorského sboru a proděkana pro vědu a výzkum Josefa Vavrouška, který tragicky zahynul na jaře roku 1995. Práce přihlášené do této soutěže se mají zaměřovat na vztahy přírody, společnosti a kultury i na problémy udržitelného rozvoje. Letos bylo přihlášeno 27 prací: 2 disertační práce, 17 prací diplomových a 8 bakalářských.

  V kategorii bakalářských prací získal

  1. místo – Tomáš Brzobohatý za studii Impact of CO2 emissions reduction on firms financial performance;

  2. místo – Eva Brabcová za studii Optimal Environmental Tax and the Double Dividend;

  3. místo – Michaela Čermáková za práci Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a environmentálních souvislostí různých druhů stravy, Iva Honigová za práci Konstrukce environmentálního vedení.

  V kategorii magisterských prací

  1. místo – Jana Melicharová za práci Práva a povinnosti vlastníka lesa, Lukáš Matuška za práci Spravedlnost a životní prostředí;

  2. místo nebylo uděleno;

  3. místo – Zuzana Tůmová za práci Spotřeba domácnosti z environmentální perspektivy.

  Čestná uznání získala

  Kateřina Husová za studii Kdo hýbe klimatem? Aktéři a vlivy v mezinárodní klimatické politice,

  Kateřina Kotásková za studii Teorie symbiogeneze a teorie Gaia: alternativní biologické teorie v environmentálním myšlení.

  V kategorii vědecko-výzkumných prací získala čestné uznání

  Ing. arch. Naděžda Malkovská za disertační práci Sociálně-ekonomické aspekty typologie hospicových domů.

  Soubory

  článek ve formátu pdf: 200811_V739-742.pdf (271 kB)

  Diskuse

  Žádné příspěvky