Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Z akademické obce

Publikováno: Vesmír 87, 352, 2008/6

K vědeckému titulu „doktor věd“
Jak víte, byl tento titul, který je naší paralelou titulu „research professor“ a jehož trvalým a stále aktuálnějším smyslem je podpora vědecké excelence, zřízen či spíše v nové podobě zaveden před pěti lety a jeho udělování je zakotveno i ve Stanovách AV ČR. Titul se uděluje na základě přísných kritérií a až dosud jej získalo více než 40 vědců.

V souvislosti s úsilím o vědeckou excelenci by se uplatnění tohoto titulu mělo dále podstatně rozšířit a jeho význam a prestiž měly dále zvyšovat. Domníváme se proto, že by o získání tohoto titulu měli do budoucna usilovat co možná všichni výzkumní pracovníci, kteří na pracovištích AV ČR získali nebo chtějí získat kvalifikační stupeň 5 a mají před sebou dlouhodobější perspektivu vědecké práce. Uvažujeme i o námětu, že by nositelé titulů DrSc. a DSc., tedy „starých“ i „nových“ doktorátů věd, zařazení do 5. kvalifikačního stupně, mohli být i po finanční stránce zvýhodněni zvláštním příplatkem z centrálních prostředků AV ČR.

Prof. RNDr. Václav Pačes, z projevu na 32. Akademickém sněmu dne 24. 4. 2008

Setkání akademické obce JU k reformě terciárního vzdělávání
Prof. Zrzavý (spoluautor Bílé knihy o terciárním vzdělávání) na úvod zrekapituloval důvody, které vedly k přípravě reformy terciárního vzdělávání v ČR. Za jeden z důležitých impulzů označil vydání zprávy OECD ke stavu českého vysokého školství (podzim roku 2006), na kterou teze Bílé knihy v mnohém navazují. Dále vyjmenoval stěžejní oblasti, na které se reforma soustředí. Jednou z nich je strukturace vysokoškolského systému (od vyšších odborných škol po doktorská studia prováděná např. i v Akademii věd), v podstatě odpověď na otázku, zda český vysokoškolský systém odpovídá a naplňuje očekávání společnosti. Druhou oblastí je systém samosprávy a řízení vysokých škol. České vysoké školy získaly na počátku 90. let poměrně vysokou míru samostatnosti, ale právě kombinace významné role státu (např. investice) se značnými pravomocemi akademických senátů v současné době vedou na některých školách k zablokování důležitých rozhodovacích procesů. Neuralgickým bodem je rovněž otázka financování vysokých škol. Podle prof. Zrzavého nelze očekávat, že by nadále významně vzrůstal objem prostředků ze státního rozpočtu, zdroje financování je proto nutné hledat jinde.

Zdroj: tisková zpráva Hany Bumbové

Ředitel Science and Technology Division pobočky Taipei economic and Cultural Office Jonathan S. Shieh se setkal s prorektorem TU Liberec Oldřichem Jirsákem. V popředí jeho zájmu jsou nanotechnologie. Předmětem jednání byly podle Jirsáka také možnosti pro studenty, včetně stáží a stipendií.

Zdroj: Zpráva Jaroslavy Kočárkové, tiskové mluvčí TU Liberec

Soubory

článek v souboru pdf: 200806_V351-353.pdf (173 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky