Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

VESMÍR. O čem psal před lety

Publikováno: Vesmír 82, 608, 2003/11
Obor: Biologie

Korály a červi kroužkovití (annelidi).

Je známo, že mnozí živočichové (raci, ježovky etc.) obývají v korálových útesech, při čemž zdá se, že vyvolávají asi podobný úkaz, jaký způsobuje bodnutí žlabatek na rostlinách. I zde povstávají na útesu korálovém jakési nádory, ve kterých zvíře žije. Tyto nádory obyčejně stále vzrůstají, až konečně obyvatel jeho za živa pochován jest, ač nedovede sobě udržeti stálého spojení se světem zevnějším. W. Fewkes pozoroval zajímavý případ takového obydlení u korálu Mycedium fragile, který tvoří v mořích amerických malé útesy. Pozoroval totiž na ploše takového korálu množství kuželovitých vyvýšenin, z jejichž vrcholů jakési chvosty vyčnívaly. Podorbnější pozorování ukázalo, že jsou to žaberní chvosty, náležející nějakému červu rournatému (tubicolae), jenž zvláštním způsobem stálý byt sobě si zjednal. Červ takový upevní rouru svou na spodní straně korálového útesu, odkudž roste směrem kolmým. Korálová hmota vapená ukládá se pak i z vnější strany kol roury červa, čímž tento jaksi v hmotu korálovou zarůstá.

Vesmír 1. dubna 1884, s. 143

Korálové útesy v zátoce Torské.

Dno mořské tvoří nános, v němž zakoteveny jsou tu menší, tu mohutnější trsy korálové, houby, řasy, sertularie a p. Po čase vyhyne celá generace těchto zvířat; doliny trsů zanesou se nánosem, částečně usadí se v nich pokolení červů, korýšů a j.; na nich vyrůstá generace nová; tu vidíme vyrůstati malé i velké chumáče větevníků č. Mandrepor, z nichž nejrozsáhlejší modravé skalnaté trsy tvoří Madrepora conglomerata. Kolem těchto mohutných trsů roztroušena řada mladších Madrepor, jež zprvu podobají se malé houbě a později teprv rozšiřují se ve tvary více méně nepravidelné, jindy zas tvoří menší či větší rozvětvené keříky jako např. Madrepora aspera nebo Madr. Porites. […] Druhý mohutný element útesů tvoří číšníky, korály to tvořící nejčastěji veliké bochníky, mající v průměru jeden metr. […] Všechny tyo druhy nezdají se milovati větší hloubky a jsou to vesměs tvary, které nejvíce přispívají plodivostí svou ku mohutnění útesů koralových.

Vesmír 15. června 1894, s. 194

Soubory

Článek ve formátu PDF: 2003_V606-609.pdf (253 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky