Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Ve zkratce

Publikováno: Vesmír 77, 594, 1998/10
Obor: Různé
Rubrika: Ve zkratce

 • Mírná konzumace alkoholu bývá spojována se snížením rizika srdečních chorob. U osmi pokusných mužů středního věku se sledovaly hladiny lipoproteinů vysoké hustoty (HDL), proteinu CETP a enzymu LCAT (poslední dvě látky souvisejí s hospodařením s cholesterolem v organizmu) po konzumaci 40 g alkoholu (piva, vína, tvrdého alkoholu) před obědem či během oběda. Závěr: mírná konzumace alkoholu ovlivňuje koncentraci triglyceridů v plazmě a odbourávání HDL.

  Alcohol and Alcoholism 33, 403, 1998

 • Šetření z roku 1994, jak holandská společnost akceptuje/neakceptuje alkohol, ukázalo určité „zmírnění“ postojů: mírné pití bez problémů je tolerováno, nadměrné pití odsuzováno. Zvýšil se počet lidí, kteří jsou proti omezení dostupnosti alkoholu.

  Alcohol and Alcoholism 33, 141, 1998

 • V roce 1997 mělo 2,32 milionu Američanů Alzheimerovu nemoc. Odhaduje se, že za 50 let v roce 2047 tento počet vzroste na 8,64 milionu.

  Am. J. Public Health 88, 1337, 1998

 • Peptid leptin je produktem genu ob a poskytuje zpětnovazebnou informaci receptorům, které řídí příjem potravy. V epitelu žaludku potkanů byla objevena jak messengerová RNA, tak leptin. Fyziologická funkce tohoto zdroje leptinu zatím není známa.

  (Nature 394, 790–793, 1998)

 • Dnes asi třetina roční antropogenní produkce CO2 pochází ze spalování biomasy. Jak to bylo v minulosti? Analýza sedimentů poblíž pobřeží Sierra Leone umožnila rekonstruovat výskyt požárů v oblasti subsaharské Afriky. Ke zlomu došlo před 400 000 lety. Od té doby se zvýšil výskyt rozsáhlých požárů v obdobích, kdy interglaciály přecházely v glaciály. Od počátku čtvrtohor do doby před 400 000 lety se požáry v subsaharské oblasti Afriky vyskytovaly zřídka.

  Nature 394, 767, 1998

 • Již bylo popsáno působení hurikánů na teplotní strukturu svrchních vrstev oceánů. Jak však ovlivňují výměnu CO2 mezi atmosférou a oceánem? Silný vítr zvyšuje tok CO2 z oceánu do atmosféry. Celkový příspěvek hurikánů se odhaduje na 0,04 až 0,51 Pg uhlíku (1015 g).

  (Nature 395, 58–61, 1998)

 • Redukce síry se obecně považuje za nejranější formu mikrobiálního dýchání. Geochemie naznačuje, že trojmocné železo Fe(III) je pravděpodobnější akceptor elektronů, než síra. Archaea a Bacteria mohou redukovat Fe(III) na Fe(II).

  (Nature 395, 65–67, 1998)

Soubory

Článek ve formátu PDF: 1998_V593-594.pdf (507 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky