Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Topoly, ekoterorizmus a legislativa

Publikováno: Vesmír 80, 486, 2001/9
Rubrika: Aktuality

V noci 21. května t. r. napadla skupina kriminálníků zápalnými bombami laboratoře a budovy Centra pro městské zahradnictví Washingtonské univerzity v Seattlu. Téhož dne ještě zapálili dvě budovy a poškodili nákladní auta na Jeffersonových farmách v Oregonu, kde tradičními metodami šlechtili topoly. V červnu se ke žhářství přihlásila skupina Earth Liberation Front. Odhaduje se, že škody na majetku univerzity přesahují 100 milionů korun. Škody způsobené zničením (byť pouze částečným) dokumentace více než desetiletého výzkumu lze těžko vyčíslit. Tisíce semenáčů pro výzkum bylo až na 80 rostlin získáno tradičními technikami (přenosem pylu). Těch 80 transgenních rostlin bylo připraveno loni na podzim na Oregonské státní univerzitě a nikdy neměly opustit laboratoř. Toby Bradshaw se svými kolegy se zabýval mapováním jednotlivých genů řídících růst a odolnost stromků vůči nemocem.

Žháři však neponičili jen Bradshawovy výzkumy topolů. Např. Sarah Reinhard, která se zabývá ohroženými rostlinami, pěstovala z tkáňových kultur 100 kusů vzácné rostliny Hackelia venusta (Boraginaceae). Odhaduje se, že v přírodě se vyskytuje už jen na jedné lokalitě v počtu všeho všudy pouze 300 kusů. Ředitel Centra Tom Hinckley studoval, jak stromy a lesy reagují na takové přírodní události, jakou byla erupce sopky Mount St. Helen. (V Centru pracuje kolem 50 výzkumníků a studentů.) Značnou újmu utrpěla také knihovna, archivy nenahraditelných historických dokumentů, diapozitivů aj.

T. Bradshaw se krátce po požáru vyjádřil: Anonymním zbabělcům, kteří spáchali toto tupé žhářství, je třeba jednoznačně sdělit:

  • Terorizmus není nikdy řešením žádného složitého problému, ani problémů degradace životního prostředí. Hořící kříže nefungovaly pro Ku-Klux-Klan, pálení knih nefungovalo pro SS a zapalování budov nebude fungovat pro Earth Liberation Front.

    Hlavní ochranářské skupiny by měly vystoupit a jasně odmítnout taktiku teroru a teroristické skupiny při každé příležitosti.

  • Lidské bytosti, jako všechny živé organizmy na Zemi, získávají zdroje ze svého prostředí, a tudíž ho pozměňují. ...Všechny organizmy do určité míry mění své prostředí: bobři stavějí přehrady, které mění toky v jezera...

    Jakou roli mají hrát lidé v prostředí, je legitimním předmětem diskuse, výzkumu a nenásilných politických akcí. Zápalné bomby nikdy nepřispějí k nalezení odpovědi a řešení; v tomto případě ohrozily mnoho lidí a institucí nejvíce angažovaných v ochraně Země.

Po této teroristické události navrhují američtí legislativci, aby se existující zákony vztahující se na teroristické akce proti výzkumným laboratořím používajícím zvířata rozšířila také na rostlinné laboratoře. V návrhu zákona je dokonce i požadavek, aby v případě, že v důsledku teroristické akce dojde k úmrtí, mohl státní zástupce žádat trest smrti. (Science 292, 1622, 2001 a depts.washington.edu/urbhort/

Soubory

Článek ve formátu PDF: 2001_V484-486.pdf (418 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky