Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Sýdřeň koprsa s vidamýžděm

aneb hra s asociacemi
Publikováno: Vesmír 75, 337, 1996/6
Obor: Různé

Slovo asociace má několik významů, my se však omezíme na jeden z nich: spojení vytvářející se za určitých podmínek mezi psychickými jevy (vjemy, myšlenkami a city) tak, že vybavením jednoho se vyvolává i druhý. Představy se vyvolávají a sdružují podle určitých pravidel, a proto se asociační vazby už koncem minulého století staly předmětem výzkumu. Asociací dodnes využívají například některé psychoanalytické směry jako jedné z metod diagnostiky neurotických a psychopatických stavů. Asociační souvislosti se však již nepokládají jen za bezprostřední zakódování minulé zkušenosti, ale prostě za psychicky zpracované souvislosti vnějších informací. Elementy vazeb nemusejí být nutně verbální, i když my se omezíme právě na ně.

Kde všude se asociace uplatňují? Zejména v teoriích paměti, učení, ve verbální produkci, ale svůj smysl mají i v mnoha dalších oborech. Asociační vazby úzce souvisejí s verbální pamětí a jsou vesměs pokládány za klíč k jejímu studiu. Většinou se k psycholingvistickému výzkumu používají párové asociace, a to tak, že se zaznamenávají a vyhodnocují reakce různých lidí na předem zvolený soubor podnětových slov.

Náš test je založen na paradigmatických (schematických) asociacích, kde podnětové a odpověďové slovo jsou téhož slovního druhu (někdy se jim říká též asociace homogenní). Některé souvislosti jsou založeny na synonymech a souřadných pojmech, jiné na protikladech. Podnětová slova jsou však vytvořena uměle, s cílem přimět hráče k tomu, aby hledal tu „jedinou správnou asociaci“, tj. něco, co je z přírodovědných (a jim příbuzných) vyučovacích předmětů všeobecně známé. Takto si každý může ověřit nejen co mu v hlavě zbylo z vědomostí přírodopisných a zeměpisných, ale také jak je na tom se slovní zásobou v mateřštině. Uvedené „neologizmy“ vznikly asociací na flóru, faunu, místnípomístní jména. V následujícím seznamu začínají velkým písmenem všechna slova, aby vyluštění nebylo až příliš snadné.

Pampevlk

Protilička lesní

Ostřída

Kuklava

Losmrad větší

Škopkovec dvojtrnný

Sojčí ucho třílisté

Šestinádherka

Tygrhart

Sýdřeň koprsa

Kudyzík nížinný

Bědava

Vidamýžď

Mokrk

Splavevec hajní

Sněžňáček potoční

Krokan tupobradý

Tchkůň

Ostenava

Thumorista

Kšeftová

Svín

Sporhrob

Německý Síran

Slepičinec

Mimoříž

Pecín

Stojáky

Zmlaťparoh

Nedělka

Močice

Pondělí

Volkorce

Krávádřevo

Prška

Zlešovka

Deset kamenů

Studentův kopec

Kdákořín

Somrák

Mrskov

Slezský Odginhon

Zápasnice

Pole

Koleno

Velkoblihy

Poznákov

Miska

Bumhonba

Kaklenot

Štikaď samice

Ranocel šípovitý

Chahája potoční

Červenín

Otcedouška

Čertík blátivý

Ztebežluč

Plazoret

Brejmyslivec

Kotrok říční

Moudiloďka

Škrvrána

Kuřenka

Vrtichvost

Chlupatka bílá

Truhlařík

Pivoměrka

Záporlíce

Zimaměř

Krávanov

Mladí Blázni

Zkrátkajov

Fujno

Ovádno

Jarozámek

Tunel

Poděvousy

Sladký

Kavkonice

Lichoměř

Jmenován

Perava

Ženská

Panovník

Chlupatý vršek

Brnění

Čtyřžidelník

Uchoř

Rotujník

Fúrie

Ruiny

Žemle

Koryta

Pumelice

Stříbrný Desetník

Lež

Střeplast

Drtník

Brskonopí

Mžikev

Slepavka

Ekzémník

Bečík

Zázrakizna hrubokvětá

Létolez

Děsnýš císařský

Dědočka generál

Žrahlt

Lenostoj čtyřprstý

Seloká rybničná

Červokrut

Nůženka bezbožná

Jozmar

Tetkřik

Hafabec

Ojídlo

Pulslice

Létacany

Koštika

Popelatice

Palackého Smrková

Dýmim

Pravoča

Stará Smrčina

Regálek

Jinýmslav

Zlato

Mokrohora

Kopec Bezbožné Alžběty

Vesník

Prabába

Strdník

Užd

Tečkov

Činely

Ďábelský Důl

Mělká

Sval

Rovnoklát

Mrazák

Malé Sobiny

Nižší Tůň

Komenský

Hrouda

Odemda

(Autorem hry je Martin Valent, vedoucí turistického oddílu Hecíři.) Správné odpovědi najdete v příštím čísle.

Diskuse

Žádné příspěvky