Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Realizace reality

Publikováno: Vesmír 74, 418, 1995/7

Každý, kdo se dostal v (americké) angličtině kousek pod povrch, ví, že si musí dát pozor na sloveso to realize, které znamená nejen uskutečnit, realizovat, ale i pochopit (Webster říká dokonce to understand fully). Počátky tohoto slova, stejně jako slova realita, sahají k latinskému res, které znamená kde co: skutečnost, pravda, vesmír, svět, jev, úkaz, podstata, látka, hodnota, myšlenka, jmění, moc, vláda, říše, okolnost, stav, vlastnost, dějiny, příležitost atd. atd. a mimo jiné také věc. Do angličtiny doputovalo naše slovo přes francouzštinu (réaliser), za oceánem přibralo význam pochopit, a pak zpětně infikovalo francouzského předka, takže réaliser znamená dnes ve francouzštině také pochopit, uvědomit si. Moje slovníky z toho viní spisovatele Paula Bourgeta, módního na přelomu století. Kdo, kdy a proč obohatil v americké angličtině toto sloveso novým způsobem použití, o tom moje etymologické slovníky zarytě mlčí.

Musel to být ale člověk moudrý i vtipný, protože pochopit skutečnost znamená ji uskutečňovat, aby se stala skutečností. Věda vysvětluje známé pomocí neznámého, jak stále opakuje Karl Popper. Aby vysvětlila známé (třeba uskutečnění experimentu), postuluje věci neznámé (třeba éter, síly, elektromagnetické pole). Ty se stávají skutečností naším uskutečňováním (chápáním). Stává se pak ovšem, že s příchodem nějaké nové teorie (způsobu vidění) jsou zase odskutečněny, přestávají být skutečností a přestávají být také pochopitelné. Naivní realisté si myslí, že všechno ‘nějak je’ (což neříká nic) a že se o to nemusíme starat, uskutečňovat to. Nestačíme se pak divit, jak se kolem nás odskutečňuje jedna skutečnost za druhou a jak se uskutečňují skutečnosti, o něž není co stát.

Dezider Tóth si zvolil jako moto ke svému velkému katalogu anonymní zápis z návštěvní knihy své výstavy v r. 1983: ‘Je to hotové, nebo se to teprv dělá?’ Ten anonym ani netušil, jak se trefil: skutečnost opravdu není uskutečněná, nýbrž se uskutečňuje, není hotová, nýbrž se dělá. A zrovna tak umění. Dezider Tóth dělá jednu akci za druhou; je to proud uskutečňování, a kdyby to bylo hotové, bylo by to mrtvé. Nezbylo by než to odskutečnit. Uskutečňování a odskutečňování – to je realizace reality. A je to radost.

Musím ještě říct, kde jsem sebral název tohoto sloupečku. Kde jinde než u Dezidera Tótha? Jeho příspěvek pro SYMPOSION I (organizoval v r. 1973 Rudolf Sikora) nesl název: REALISATION OF REALITY.

Obrázky

Chyba

Bludné kroky planetou vzpomínek

Spílání logice neodvratna

papírové růži z pouti

nejistotě zbraní

omylu ruky


Ano Všichni máme někde svou chybu

Která neprávem vzala na sebe

Podobu osudu

Václav Kadlec: Nesplněný slib

Pražská imaginace, Praha 1993


Diskuse

Žádné příspěvky