Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Poliovirus stále řádí

Publikováno: Vesmír 93, 154, 2014/3
Obor: Medicína

Abych začal s něčím pozitivním. Již před zahájením boje za odstranění hrozby poliomyelitidy na naší planetě se očekávalo, že největším oříškem pro zajištění plošného očkování bude patrně přelidněná Indie. Je nesmírně příjemným zjištěním, že se tyto obavy nenaplnily. Po celé poslední tři roky nebyl zaznamenán v Indii ani jeden případ onemocnění touto devastující chorobou. Indie se tak hrdě zařadila na seznam zemí, ve kterých byl výskyt poliomyelitidy zcela potlačen. Je to jeden z dalších špičkových úspěchů indické vlády, světové zdravotnické organizace, sponzorů a všech dalších složek podílejících se na náročné očkovací akci.

Stojí za to ovšem připomenout, že naše republika se vypořádala s poliovirem mezi prvními státy vzorově, celoplošně zorganizovanou očkovací akcí již v roce 1960. U příležitosti kulatého výročí začátku života našich obyvatel bez této hrozby byl iniciativou Asoc˝iace Polio ČR na kolonádě v Janských Lázních roku 2011 postaven památník této události, socha znázorňující strukturu polioviru v uměleckém zjednodušení (na snímku). Tyto světově proslulé krkonošské lázně se dlouhodobě věnují léčbě následků poliomyelitidy.

Přes aktuální dílčí úspěch v Indii se však konečný cíl, úplné odstranění polioviru ze zemské biosféry, nyní spíše poněkud vzdálil. Podle statistických údajů z 8. ledna 2014 (viz tabulku – podrobněji na www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx) vzrostl celkový počet případů v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 téměř na dvojnásobek a na seznam postižených se dostaly kromě dlouhodobých účastníků další země (Kamerun, Somálsko, Sýrie, Etiopie a Keňa). Naštěstí zůstává celkový počet onemocnění nízký. Úspěchem je, že dvě země ze seznamu v roce 2013 vypadly (Čad a Niger) a ve dvou státech se počet případů snížil (Afghánistán a Nigérie). Relativně malý počet aktuálních případů a postižených zemí je však jen slabou útěchou, neboť bez úplného odstranění viru nelze ve velmi nákladném celosvětovém očkování beztrestně ustat. A pozor! Jeden rok bez onemocnění poliomyelitidou není ještě dost dlouhá doba. Pro schválení stavu „úplné odstranění“ je třeba pro jistotu sledovat výskyt virů v populaci nejméně další tři roky a ještě navíc je nutné např. zabezpečit, aby vzorky infekčních virových částic byly udržovány po dokončení globální akce pro případ potřeby jen ve vybraných, zcela bezpečných a dokonale kontrolovaných sbírkách. Takže práce na odstranění polioviru prozatím ani zdaleka nekončí. Po řadě nesplněných plánů ukončení a při trvajících nepokojích v dosud ohrožených oblastech se dnes již nikdo neodváží závěrečné datum předpovědět.

S potěšením však musím konstatovat, že pokroku bylo dosaženo na příbuzném a také velmi významném poli. Na celém světě ještě stále přežívají miliony postižených poliomyelitidou, o které v souvislosti s úspěšně pokračujícím bojem o úplné odstranění poliovirů začal poněkud upadat zájem. Jde o menšinu obyvatel planety často již v důchodovém věku, která ve valné většině států světa není již doplňována novými přírůstky. U nás se pokles zájmu o podporu postižených začal projevovat např. v souvislosti s šetřením v oblasti zdravotnictví a sociální péče v poslední době. Situace je ještě komplikována novou diagnózou, postpoliosyndromem (PPS), jehož příznaky se začaly objevovat u postižených poliomyelitidou dlouho po akutním stadiu onemocnění. Naštěstí již před delší dobou začaly vznikat na celém světě svépomocné národní organizace postižených, které hájí zájmy svých členů a rozšiřují povědomí členů i veřejnosti o PPS, čímž částečně suplují činnost státních zdravotnických orgánů.

V posledních letech aktivita a vliv těchto organizací stoupá díky jejich sjednocování do nadnárodních celků. Jedním z nich je např. EPU (Evropská Polio-Unie), jejímž prezidentem je John McFarlane z Irska. Jeho současnou snahou je rozšířit organizaci o členy z východní Evropy, aby se tak zvýšila váha vlivu EPU na řídicí orgány EU. Asociace Polio ČR, se kterou v tomto směru řadu let spolupracuji jako poradce, se připojila k tomuto hnutí a společně s naší spřátelenou slovenskou organizací pomáhá EPU zvládnout tento úkol. A dílo se daří. Vedle hájení zájmů členů se sdružené národní organizace věnují i propagaci sponzorování boje za odstranění polioviru, protože bez toho by nemohlo být dosaženo konečného cíle a celá dosavadní práce by přišla vniveč. Hlavně se však tyto organizace věnují zvyšování gramotnosti v oblasti pokroků ve studiu PPS a v používání nových forem boje proti polioviru. Těmto dvěma okruhům a dalším přidruženým problémům bude také věnována 2. evropská polio-konference v Amsterodamu (2014) pořádaná pod záštitou EPU, a to v sekcích jak pro postižené, tak pro terapeuty a lékaře. Účast pracovníků ze sféry sociálních a zdravotnických státních institucí i soukromých organizací je pochopitelně vítána.

Soubory

článek ve formátu pdf: V201403_154-155.pdf (388 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky