Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Opus magnum

Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé

Academia / Archiv hlavního města Prahy, Praha 2013, 804 stran

Publikováno: Vesmír 93, 249, 2014/4
Obor: Historie
Rubrika: Nad knihou

Ač relativně nedávná historie a její místopis nepatří k těžišti zájmů převážně přírodovědně orientovaných čtenářů časopisu Vesmír, nemohu se alespoň stručně nezmínit o nedávno vyšlé knize Jiřího Padevěta, podávající na více než osmi stech (!) stranách neobyčejně detailní a množstvím dobových archiválií a fotografií doprovázený místopis Prahy, týkající se protektorátní éry. Veleobsáhlý materiál, z něhož se i profesionálnímu historikovi zatočí hlava, je řazen podle pražských obvodů a dále abecedně podle jmen ulic (dnešních, uvedeny jsou i názvy německé, což bilingvního čtenáře obzvlášť zaujme), dále pak vzestupnou řadou po číslech popisných, je-li to potřeba. Ke každé lokalitě je přiřazen popis dějů, které se v dotyčném domě či místě odehrály – máme zde vlastně neobyčejně obsáhlou historii celého protektorátu, řazenou ovšem geograficky podle jednotlivých pražských lokací (a v hlavním městě se odehraje, přiznejme si, drtivá většina klíčových událostí dotyčné země). Aby bylo možno se v neuvěřitelně objemném materiálu orientovat, je kniha vybavena důkladným rejstříkem ulic a míst (českým i německým), osob i věcí a institucí, jakož i zkratek (proč si jen neblahé doby tak libují v akronymických zkratkách?). Jen seznam pramenů a literatury vydá na sedmnáct hustě potištěných stran – čtenáři, který sám nějaké podobné archivní bádání dělal, se točí hlava nad obrovským objemem vykonané práce. Podobné dílo v typickém případě stihneme jen jedno za život, a většina z nás ani to ne. Přesto mám ještě jedno neskromné přání: Bylo by krásné, kdyby Jiří Padevět zvládl ještě zpracovat a sepsat i Průvodce Prahou stalinskou, která trvala zhruba stejně dlouho a událo se v ní jen o málo méně nepravostí (byly méně krvavé, zato potrefily v podobě vyvlastňování mnohem více lidí). Příští generace by měly symetricky rozložené varování přímo před očima. Zatím bych chtěl autorovi k jeho počinu velmi pogratulovat.

Soubory

článek ve formátu pdf: V201404_247-249.pdf (318 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky