Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Od monstrózního pomníku k monstrózní katedrále

aneb O potížích s vývojem jazyka
Publikováno: Vesmír 88, 95, 2009/2
Rubrika: Glosy

Četl jsem v jednom magazínu tuto větu: Měla bych se dívat nahoru, na monstrózní katedrálu na Piazza del Duomo, hlavním milánském náměstí. Ve své holubičí šedi a ozářená pozdně podzimním sluncem je nádherná. I zarazil mne ten atribut, s nímž jsem se u chrámu či katedrály dosud nesetkal. Nahlížím do Slovníku spisovného jazyka českého (má 192 000 slov a byl zpracován pečlivě, je ovšem již poněkud zastaralý) i do Nového akademického slovníku cizích slov, ale oba slovníky mne utvrzují v mé znalosti významu tohoto adjektiva: monstrózní znamenalo dosud (téměř) vždy nejen „silně se odchylující od normálu, zejména co do velikosti“, ale navíc i „zrůdný, nestvůrný“. Inu, sotva najdeme vzdělanějšího člověka, který o klenotu gotické architektury veřejně prohlásí, že je to nestvůra. A tak nezbude nám lingvistům ani veřejnosti než se začít smiřovat s tím, že se nejspíš stáváme svědky proměny významu slova. Proměny, jež se nám může nelíbit, s níž můžeme nesouhlasit, proti níž můžeme protestovat. Můžeme ji pokládat za projev nevzdělanosti a čehokoli špatného chcete. Nelingvisté mohou psát na ni stížnosti redakcím novin a časopisů a Ústavu pro jazyk český. Lingvisté proti ní mohou argumentovat v odborných statích. Toto všechno můžeme s jistým oprávněním činit. Co však nemůžeme, je nařizovat, v jakém významu to či ono slovo smí či nesmí být užíváno. Vždyť ani odborníci se velmi často neshodnou na tom, čemu budou říkat věta, psychopat nebo oblačno.

Pohled do Českého národního korpusu oběma citovaným slovníkům dává za pravdu: adjektivum monstrózní se vskutku zpravidla užívá o věcech, jež považujeme za obludné. Za všechny výmluvné doklady tu uveďme jen jediný: Nad ním se nafukuje odporná monstrózní figurína jako symbol rozhodnutí – on sám si stvořil „dozorce“, jehož potřebuje, sám sobě se stává „dozorcem“.

Avšak některé z dokladů přece jen naznačují, že adjektivum monstrózní pozvolna, jak tomu ve vývoji jazyka bývá, proměňuje svůj význam: jeho silná negativní konotace se nejprve oslabuje, až se postupně (nebo naráz?) zcela vytratí.

O přechodném stádiu mohou svědčit následující korpusové výskyty:

Plují tu monstrózní ryby s obřími hlavami a ochraňují svá mláďata.

— Tento monstrózní urychlovač o průměru okolo 80 km bude tak velký, že by se do jeho obvodu vešlo slušně veliké město.

Soubory

článek ve formátu pdf: 200902_V092-095.pdf (719 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky