Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Obrázek vydá za tisíc slov

Publikováno: Vesmír 95, 284, 2016/5

Kolikrát jste v životě viděli hodiny? Nástěnné, stolní, věžní, kapesní nebo budík? Nepočítaně? Takže pro vás nebude problém nakreslit je na čistý papír se všemi čísly tak, jak jsou na ciferníku. Až budete mít všechna čísla, tak nakreslíte ručičky tak, aby ukazovaly konkrétní čas. Řekněme 8 hodin a 5 minut.

Podobně zní zadání jednoho z testů, který se používá při hodnocení kognitivních (poznávacích) funkcí. Jako orientační ho používají psychologové i někteří lékaři. V brzké době by ho možná měli začít používat i notáři, soudci či jedinci, kteří uzavírají smlouvu se seniorem. Proč? Protože tento poměrně jednoduchý test může ukázat, jak na tom momentálně s kognicí jsme. Abyste hodiny nakreslili správně, musíte si umět hodiny představit, mít je v paměti, znát čísla, určitou dobu se soustředit, naplánovat si kresbu, koordinovat pohyby tužkou a umístit správné ručičky na správné místo. Tyto úkony si osvojujeme na prvním stupni základní školy. Přestože ciferník denně nekreslíme, lze považovat takový úkol v dospělosti za velmi jednoduchý až triviální, takže by nás nenapadlo něco takového vyžadovat po dospělém.

Jedno české přísloví však říká, že kůň je jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem. Díky rozvoji hygienických opatření, zlepšení životních podmínek a moderní medicíně se oproti minulosti prodlužuje doba života, a větší část populace má vyšší pravděpodobnost dožít se stavu „druhého dítěte“. Odborně se nazývá demence a je důsledkem neurodegenerace mozku. Dítě nerozumí zcela světu dospělých, ale to nevadí, neboť ho chrání zákony a pečuje o něj rodina, než se poučí a zmoudří natolik, aby se mohlo postarat samo o sebe. Stadium druhého dítěte často přichází nenápadně, nemá žádný věkový limit a je individuální. Jedinci v něm přestávají rozumět okolnímu světu a vracejí se na úroveň školních a později i předškolních schopností a dovedností. Díky tomu jsou ovlivnitelní, manipulovatelní, zneužitelní (vzpomeňme aféru „šmejdi“). Často si to však neuvědomují. Pokud se nedostanou do péče lékaře či psychologa, který umí hodnotit kognitivní funkce, zůstává onemocnění nepojmenováno, neléčeno a nejsou případně učiněny patřičné právní kroky chránící práva či majetek pacienta.

Na psychiatry, neurology, psychology a jiné soudní znalce se obracejí soudy či příbuzní zesnulých, kteří se dozvídají, že byla změněna závět, podepsána smlouva, zděděny dluhy za období, kdy byl podle jedné strany v předmětné době posuzovaný již nemocen demencí a podle jiných zcela zdráv. Soudní spis mívá mnoho stran textu stejně jako lékařská dokumentace. Ale často jsou to jen slova a tvrzení, která protistrana zpochybňuje. Hmatatelný důkaz stavu poznávacích funkcí chybí; a přitom malý nenápadný obrázek by mohl napovědět, jak to s kognitivními funkcemi alespoň orientačně bylo. Nakreslení hodin nezabere víc než minutu.

Nedávná česká studie seniorů prokázala, že jen 65 % osob s průměrným věkem 75 let a průměrným počtem 13 let strávených ve škole zvládlo test bezchybně. Zdá se to být málo? V japonské studii zvládlo hodiny bezchybně 56 % testovaných jedinců s průměrným věkem 74 let, podobně jako v americké studii, v níž zvládlo test bezchybně 57 % osob s průměrným věkem 50 let. Suma sumárum nejsou na tom naši senioři ve srovnání s jinými nejhůře. Diagnóza demence či kognitivní poruchy není stanovována jen na základě tohoto testu, avšak v případě bezchybného výkonu je pravděpodobnost demence nižší než v případě jeho chybného provedení. A můžete po sobě zanechat nějakou hmatatelnou stopu své kognitivní svěžesti – třeba v okamžiku pořizování závěti.

Soubory

článek ve formátu pdf: V201605_284.pdf (324 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky