Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

O jednom neobvyklém typu slovníků

Publikováno: Vesmír 94, 523, 2015/9

Když se řekne slovník, vzpomene si většina z nás na slovník výkladový nebo překladový, možná na pravidla pravopisu. Typů slovníků ale existuje mnoho. Základní dělení je na slovníky jazykové a encyklopedické. Jazykové se dále dělí na slovníky všeobecné a speciální. Všeobecné zachycují standardní slovní zásobu a nabízejí informace ke všem aspektům slova (význam, typická spojení atd.). Speciální cílí na úzce vymezenou skupinu uživatelů (např. žáky), nebo slova popisují jen z hlediska vybraných aspektů (pravopisu, výslovnosti atd.). Někdy obsahují jen slova určité variety (např. nářečí), nebo slova, která spolu nějak jinak, nejčastěji významově, souvisejí (synonyma apod.).

Pomocí jazykových slovníků řešíme jazykové problémy (např. nerozumíme nějakému slovu, když čteme text, potřebujeme něco přeložit apod.). Existuje ale i typ slovníků, který si uživatelé pořizují, aby se pobavili a/nebo zamysleli. Autoři v nich provozují specifický druh společenské satiry, když slova vysvětlují satirickými definicemi. Nejedná se o jazykové slovníky v pravém slova smyslu, ale vlastně o jakousi parodii na ně.

Nejznámějším slovníkem tohoto typu je Ďáblův slovník (New York 1911) A. Bierce (1842–1913), amerického povídkáře, esejisty a novináře. Český překlad Hany Ulmanové vyšel v roce 2010 v nakladatelství Plus. Z něj pochází následující ukázková hesla:

Fénix: Klasický prototyp moderního „teplého španělského ptáčka“.

Filosofie: Systém mnoha cest vedoucích odnikud nikam.

Oceán: Masa vody zaujímající asi dvě třetiny světa, jenž byl stvořen pro člověka – jenž nemá žábry.

Pes: Typ dodatečného nebo podpůrného Božstva, jemuž bylo určeno zachycovat přemíru a nadbytky pozemského zbožňování. Tato Božská bytost v některých svých menších a hedvábnějších inkarnacích zaujímá v citech Ženy místo, na něž se neodváží aspirovat žádný muž. (…)

Právě památce A. Bierce je věnován Ďáblův slovník ekonomie a financí Pavla Kohouta (Hyde Park Arts & Publishing Ltd., 2014), vystavěný na podobných principech. Ďáblův slovník trochu připomíná i Větší lexikon  pro zamilované (Klokočí, 1990) Jiřího Suchého, který je ale koncipovaný spíš jako encyklopedie.

Do skupiny satirických slovníků patří např. i Hlubší smysl Labenze. Slovník dosud nepojmenovaných věcí a pocitů autorů D. Adamse, J. Lloyda a S. Böttchera (Heyne 1996). Dosud nepojmenované věci a pocity zde autoři spárovali s názvy měst a vesnic (Labenz je název obce ve Šlesvicku-Holštýnsku), které tak získaly nový, humorný význam:

Aachen (něm. sloveso): změnit si jméno, aby člověk přišel dřív na řadu

Praha (žen. rod): hlasitá, autoritativní přednáška na téma, o němž žádný z posluchačů neví méně než řečník sám

Tokio (stř. rod, lék. termín): smrt z přepracování, nedostatku volného času a věčně přeplněného metra (přel. M. Š.).

Vybrané ukázky ze slovníku D. Adamse a kol., do češtiny dosud nepřeloženého, najdeme na adrese http://www.sven-boettcher.de/version1/andere03.htm.

Zábavné počtení a veselou mysl!

Soubory

článek ve formátu pdf: 201509_523.pdf (188 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky