Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Nový pohled do světa našich měkkýšů

Michal Horsák, Lucie Juřičková, Jaroslav Picka: Měkkýši České a Slovenské republiky – Molluscs of the Czech and Slovak Republics

Nakladatelství Vít Kabourek, Zlín 2013, 264 stran, z toho 68 barevných tabulí, ISBN 978-80-86447-15-5

Publikováno: Vesmír 93, 248, 2014/4
Obor: Zoologie
Rubrika: Nad knihou

V tomto roce uplyne 50 let od vydání poslední souborné monografie o českých a slovenských měkkýších Quartarmollusken der Tschechoslowakei (Ložek 1964), která shrnula poznatky jak o jejich vývoji v kvartéru, tak o jejich současném stavu. Půlstoletí je v dnešní vědě dlouhá doba, která přinesla mnoho nových poznatků z jejich taxonomie i ekologie, ale i změny v živé přírodě a krajině. Krom toho zmíněná monografie i o 8 let starší určovací klíč jsou dávno rozebrané a poměrně těžko dostupné. Výpravný a bohatě komentovaný atlas Měkkýši České a Slovenské republiky z pera mladé generace českých malakozoologů tak přichází v pravý čas, aby vyplnil již dlouho pociťovanou mezeru v naší i středoevropské literatuře.

I když hlavním cílem i hodnotou této publikace je vynikají zobrazení všech našich druhů měkkýšů na dokonale reprodukovaných barevných fotografiích, které daleko převyšují obdobné zahraniční publikace, nejde jen o pouhý atlas, nýbrž o dílo poskytující aktuální informace o morfologii, anatomii i ekologii našich měkkýšů včetně jejich významu pro člověka. Neméně významné jsou i kapitoly o vývoji malakofauny v poledové době, historii české i slovenské malakozoologie, doplněné i praktickými statěmi o sběru a dokumentaci nálezů, názvosloví a determinačních pramenech. Nebyl opomenut ani slovníček odborných pojmů. Taxonomie je zpracována podle nejnovějších poznatků a nomenklatura krom nepatrných úprav vychází z monografie evropských kontinentálních měkkýšů (Welter-Schultes 2012). Polemické poznámky se týkají jen některých extrémních případů, jako je zařazení rodů Alinda a Pseudalinda do rodu Balea.

Mimořádnou péči věnovali autoři i výčtům druhů, jejich národnímu názvosloví, a to nejen českému a slovenskému, ale i německému a anglickému, jakož i rejstříkům včetně geografických areálů a přehledné mapky českých zemí a Slovenska. Ke každému druhu je připojen krátký, ale informačně bohatý komentář o specifikách jeho habitu, rozšíření nebo ekologie. Vítaným přínosem jsou i citace prací nejen o nových nálezech, ale i o opětovných výzkumech některých zvláště významných lokalit, jako třeba o známém beskydském pralese Mionší. I po 50 letech od první publikace tu stále žije bohaté společenstvo s východními prvky Vestia gulo a Acicula parcelineata, které zde dosahují své západní hranice, přestože území bylo zasaženo imisemi. K těmto údajům nelze mít kritických poznámek, snad jedině, že v některých případech mohly být podrobnější, jelikož kniha v tomto provedení bude hledaným zdrojem informací pro širší obec přírodovědců i laiků, a to nejen v rámci našich zemí, ale i v mezinárodním kontextu, což zajišťuje připojená anglická verze všech textů.

Publikace tak nabízí objektivní vhled do současné problematiky evropské malakozoologie, která vzdor všem pokrokům stále nabízí řadu diskutabilních případů, což někdy může vést ke zmatení mezi jejími uživateli z řad přírodovědců jiných oborů nebo i laiků. Příkladem je zařazení běžně známého a velmi dobře charakterizovaného druhu Clausilia parvula jako synonyma mediteránní Cl. rugosa, která ještě donedávna byla uváděna v blízký vztah k druhům Cl. bidentata, popřípadě i Cl. dubia, nikdy však ke Cl. parvula. Nedávné zjištění příležitostných kříženců mezi Cl. parvula a Cl. rugosa v úzké hybridní zóně v jižní Francii pak vedlo prakticky k nomenklatorické likvidaci Cl. parvula, i když oba druhy jsou v přírodě snadno rozlišitelné a každý obývá své území, což by nejvýše opravňovalo k zařazení Cl. parvula jako velmi vyhraněné subspecie jako Cl. rugosa parvula, jak se už stalo v některých německých publikacích.

Je to jistě legitimní reakce na objev hybridů, ovšem v širším kontextu středoevropské malakofauny jde o téměř stejně extrémní stanovisko jako v případě rozšíření rozsahu rodu Balea. V rámci tohoto pojetí by bylo totiž možné sloučit řadu dalších druhů, které se prokazatelně mohou křížit: jako známé páskovky Cepaea nemoralis a C. hortensis, sklovatky Daudebardia rufa a D. brevipes nebo méně známý případ Vestia gulo a V. turgida ve Východních Karpatech, kde se žádná taková tendence zatím neprojevila. Ostatně to platí i pro jiné skupiny živočichů, jako například pro dvojici skokanů Rana ridibundaR. lessonae nebo pro domácí myši Mus musculusM. domesticus, které mají hybridní zónu na nejzazším západě Čech.

Četná další pozorování v přírodě nasvědčují, že podobných případů bude ještě daleko víc. Názory mohou být různé, ale jedno je jisté: takové radikální přístupy, které mají nečekanou odezvu v nomenklatuře, často vedou ke zmatení pojmů a působí nepříjemné těžkosti v databázích, nehledě k tomu, že se často zcela rozcházejí se stavem v přírodě. Nález hybridů v určité kontaktní zóně je samozřejmě významný, ale v podstatě neříká nic více, než že oba druhy měly v geologicky poměrně nedávné době nejspíše společného předka.

Závěrem nezbývá než autorům upřímně pogratulovat za tak vydařené dílo, které se zrodilo v pravý čas a představuje významný krok vpřed nejen v malakozoologickém výzkumu naší vlasti, ale i celé střední Evropy, v poslední době jaksi odsouvané na vedlejší kolej. Usnadní práci odborným malakozoologům, ale i ostatním, kdo nějakým způsobem využívají měkkýšů, třeba jako jedny z nejhojnějších a často přímo v poli na první pohled rozlišitelných fosilií kvartéru nebo spolehlivých ekologických indikátorů. Radost udělá i prostým milovníkům přírody, kterým otevře pohled do světa drobných měkkýšů a estetických tvarů jejich ulit.

Literatura

Ložek V.: Quartärmollusken der Tschechoslowakei. Rozpravy Ústředního ústavu geologického 31, 374 stran, 32 tab. Academia, Praha 1964.

Welter-Schultes F. W.: European non-marine molluscs, a quide for species identification. – Planet Poster Editions, 679 stran, Göttimgen 2012.

Soubory

článek ve formátu pdf: V201404_247-249.pdf (318 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky