Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Modernistická architektura po asijsku

Obytný soubor The Interlace v Singapuru

Publikováno: Vesmír 95, 606, 2016/10
Rubrika: Architektura

Moderní architektura první poloviny 20. století měla velká témata, která jí propůjčovala nesmírnou sílu. Patřila mezi ně mimo jiné otázka přiměřeného bydlení pro všechny, zajištění dostatečné hygieny, oslunění i větrání obydlí, rychlost a ekonomičnost výstavby a mnohé další. Větší část těchto záležitostí je v západním světě vyřešena, a částečně i proto architektura v druhé polovině 20. století přišla o svá spojující témata, pod nimiž by se mohla jako pod bojovým praporem sjednotit. Výraznější motiv, který dává současné architektuře do Modernistická architektura po asijsku text a snímky Jiří Tourek určité míry charakter, může snad částečně představovat ekologický ohled, starost o životní prostředí.

Neplatí to však všude ve světě. Především v Asii, Africe a Latinské Americe probíhá ještě výraznější urbanizace, než jakou zažil západní svět v 19. století. To přináší výzvy srovnatelné svým rozsahem s tím, co si vytkla jako úkol evropská modernistická architektura.

Zajímavé odpovědi na problém urbanizace a rychlého nárůstu počtu obyvatel můžeme nalézt v tropickém městském státě Singapur. Ten se se svými téměř šesti miliony obyvatel rozkládá na ostrově o velikosti zhruba 40 × 20 kilometrů. Proto již otázka pouhého ubytování může být velmi složitá.

Jedním z projektů, který si získal světový ohlas a dokonce se stal stavbou roku 2015, je kondominium The Interlace v jižní části Singapuru. Jeho autor, německý architekt Ole Scheeren ze světově proslulého architektonického ateliéru OMA (Office for Metropolitan Architecture), vytvořil velmi inovativní, vpravdě jedinečnou skladbu obytných budov. Místo několika vysokých věží rozmístěných v parku (čímž by vzniklo to, co nazýváme sídlištěm) uspořádal všech 1040 bytů různé velikosti do jakýchsi cihliček, které následně účelně poskládal jako určitou stavebnici. Každá z 31 stejně velkých cihliček má 6 pater a pojí se v hexagonální útvar (proto interlace, z anglického proplést se, proplétat se). Celkový plán může připomínat chemický vzorec. Šlo však o účelné rozhodnutí, které z důvodu oslunění, směru větru, ventilace ap. bere v potaz světové strany. Tím, že poskládal jednotlivé budovy do šestiúhelníkového vzoru, vytvořil – navzdory velké hustotě zástavby – dostatek prostoru pro zeleň, která celý areál prostupuje a obklopuje, ale též pro další společné vybavení.

Z formálního hlediska je těžké stavbu charakterizovat. Jde o komplikovaný celek – není to jedna budova, ale ani mnoho samostatných budov. V tom architekt navazuje na modernistickou snahu vytvořit město v jedné budově. Taková je například slavná stavba Le Corbusiera Unité d’Habitation v Marseille, v níž se kromě stovek bytů nacházela „nákupní ulice“ s obchody a drobnými službami pro obyvatele, malý hotel, na střeše školka atd. The Interlace jde v tomto směru mnohem dále. Připomíná spíše americké bytové domy, kde mají bohatí obyvatelé zajištěný servis včetně praní a úklidu. Interlace je v tomto smyslu nadstandardní projekt i ve velmi bohatém Singapuru. Nabízí tenisové kurty, hned několik bazénů, soukromé i všem obyvatelům přístupné střešní terasy a zahrady, podzemní komunikace a parkoviště, servis k bytům, výhledy do okolí, ale například i takové rozestupy mezi budovami, které zaručují každému bytu soukromí.

Stojí za zmínku, že celý areál je chudý na architektonické detaily, nehrají totiž roli, důležitý je celkový („mediální“) obraz, pohled z dálky. Popularitu (a snad i kupce jednotlivých bytů) si stavba získává spíše fotogeničností, kterou jí nelze upřít. To vše dobře odpovídá našemu světu, v němž má stále větší váhu „on-line realita“ oproti jiným kvalitám, které nelze prezentovat na internetu.

Projekt pro vyšší střední třídu jistě nemůže sloužit jako obecný model, jak vyřešit ubytování rostoucí populace města, prozkoumává však nové možnosti a z takové zkušenosti mohou získat prospěch i ostatní. Každopádně se jedná o špičkovou architekturu světové úrovně, která stojí za pozornost.

Soubory

článek ve formátu pdf: V201610_606-608.pdf (474 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky