Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Miroslav Servít, vědec a pedagog

(Vesmír 79, 27, 2000/1)
Publikováno: Vesmír 79, 244, 2000/5
Obor: Biografie

[...] V glose čteme: Během svého života se stal čestným doktorem několika zahraničních univerzit, jeho práce byly překládány do světových jazyků. Dr. Servíta jsem osobně poznal již za svých univerzitních studií, kdy měl přednášku v kryptogamologické sekci tehdejší Čs. botanické společnosti v Praze. Od té doby jsem s ním byl v kontaktu (korespondence, osobní návštěvy v Hořicích v Podkrkonoší, a zejména v Kuklenách u Hradce Králové). Připravoval jsem mu zprvu některé trvalé mikroskopické preparáty pyrenokarpních lišejníků, ale záhy jsem mu k tomu zapůjčil svůj sáňkový mikrotom na neomezenou dobu. Naše přátelství se neustále prohlubovalo, přičemž jsme si vzájemně sdělovali své osobní úspěchy i neúspěchy. Proto vím bezpečně, že se nestal čestným doktorem žádné zahraniční univerzity. Čestné doktoráty by byly ostatně oznámeny též v zahraničních vědeckých časopisech podle místa univerzity.

Překlady svých prací do latiny, němčiny ap. si prováděl sám podle vytištěných pokynů pro autory příslušného časopisu; potřeboval-li překlad zrevidovat, zajistil si kontrolu u některého zdejšího lingvisty předem.

Ve vytištěné glose čteme, že byl dr. Servít prvním poválečným českým ředitelem rolnické školy v Kadani; to je v pořádku. Dále (cituji): Do Kadaně, kde působil jako ředitel školy již v letech 19361943, se vrátil r. 1945. Dr. Servít vyučoval na zemědělských školách od 1. září 1920, r. 1922 byl jmenován ředitelem na škole v Hořicích v Podkrkonoší a pak v Kuklenách, s krátkou přestávkou svého penzionování během 2. světové války. Taková byla tedy skutečnost.

V závěru publikované glosy jsou pozitivní dvě fakta: Založení Nadace dr. Miroslava Servíta (1992) a odhalení jeho pamětní desky na budově bývalé Vyšší rolnické školy v Kadani (1999). Nepochopitelná je ale věta: Cílem nadace je (mimo jiné) alespoň částečně rehabilitovat neprávem téměř zapomenutou osobnost. Autor, pochopil-li mou recenzi rukopisu jeho glosy, měl raději z recenze uvést odkazy na článek k šedesátinám dr. Servíta a na nekrolog (Preslia 29, 9699, 1957 a 31, 431, 1959). Pak by si snad uvědomil, že u dr. Servíta nejde v žádném případě o neprávem téměř zapomenutou osobnost. Nakonec zlatý hřeb. Nedávno vyšla kniha A. Vězdy a J. Lišky Katalog lišejníků České republiky, Bot. ústav AV ČR, Průhonice 1999. Jde v ní jen o nepatrnou část souboru území, z nichž dr. Servít lišejníky zpracoval. Ale přesto se obávám, zda autor publikované glosy vůbec spočítá, kolikrát se zde vyskytuje tak často frekventované heslo zapomenutého autora Servíta.

Soubory

Článek ve formátu PDF: 2000_V244.pdf (45 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky