Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Mezinárodní styl v Camden Medical Center v Singapuru

Publikováno: Vesmír 96, 602, 2017/10
Rubrika: Architektura

Promluvme o něčem povrchním. Promluvme o vnějším povrchu budov, o stylu jejich pláště. Během dvacátých a třicátých let 20. století vytvořili Le Corbusier a mnozí další architekti všechny stylové prvky toho, co se později nazývalo „international style“, mezinárodní styl. I v českém prostředí stojí dodnes mnoho set a možná i tisíce domů v tomto slohu. Poznají se snadno, mívají plochou střechu, bezozdobné rovné průčelí, bývají obloženy kachličkami, častěji jsou však omítnuty, nečlení je obvykle běžná okna jedno vedle druhého, ale zpravidla takzvaná okna pásová. Řadí se k obdivované a často vzpomínané první republice. V Praze, Brně i jiných českých městech mají mnozí možnost bydlet v těchto domech, a zakoušet tak zbytky optimistického naladění, jež se s tímto stylovým projevem pojilo.

Pod pojmem „optimistické naladění“ si nepředstavujme pouhý stylový kabát domů, s tímto projevem byla spojena určitá vize, představa, zlý jazyk by jistě řekl ideologie, která se snažila tuto modernistickou architekturu prosadit, a tím též proměnit celý svět – jak se laskavý čtenář dovtípí, změnit k lepšímu, jak jinak. S názvem internacionální, mezinárodní – a skutečně takový do Mezinárodní styl v Camden Medical Center v Singapuru text a snímky Jiří Tourek architektura — velké míry i byl – neměl a dosud patrně nemá nikdo problém. Elity byly vždy mezinárodní a „international style“ cílil především na nové městské elity.

Dějiny architektury však po druhé světové válce prošly velmi nepředvídatelným vývojem a od šedesátých let se mohlo zdát, že moderní architektura odchází, postupně nahrazována a proměňována postmodernou. V té chvíli se však na několika místech nezávisle ujali mezinárodního stylu architekti, kteří ho dokázali proměnit v architekturu, která se zdárně rozvíjí doposud. Patrně nejúspěšnější z nich je Richard Meier (narozen 1934). S několika dalšími architekty převzal vyjadřovací prostředky meziválečné moderny, tedy prvky mezinárodního slohu, a začal z nich systematicky budovat styl vlastní, což se mu záhy podařilo v takové míře, že v Americe, kde převážně působí, vystavěl od jednoho pobřeží k druhému stovky bílých, hranolovitých, modernisticky vyhlížejících staveb. I ve Starém světě se jeho svěžími stavbami chlubí města od Barcelony a Říma po Prahu a Mnichov.

Camden Medical Center v Singapuru nepředstavuje v kontextu Meierova díla stavbu důležitou, tím spíše nějak zásadní, ukazuje však, že má-li vzniknout soukromé medicínské centrum pro zámožnou klientelu, je i v jihovýchodní Asii, tak vzdálené kořenům modernistické architektury, možné sáhnout po osvědčené světové architektuře vycházející z meziválečné Evropy. Jde možná o novou klasiku – i té vždy bylo mezinárodně rozumět. Proto jde též o styl a architekturu kosmopolitní, což je dáno již její touhu po vytříbenosti, a oboje se míní v tradičně pozitivním smyslu.

Meierův styl byl v době stavby této singapurské věže (1990–1999) již vyzrálý a ustálený. Projevil se zde dle očekávání bílými plochami členěnými pásovými okny, bohatým prosklením, čtvercovými obklady a dalšími prvky, které tvoří Meierův – tedy mezinárodní či globální – styl. Takováto stavba je zároveň přihlášením se k přesvědčení, že kosmopolitní je pozitivní hodnota.

Historický, tedy meziválečný mezinárodní styl neměl problém se svou internacionálností. Jak ovšem zařadí dnešní doba architekturu, která v době rostoucí kritiky globalizace přinejmenším umožňuje návrat k pozitivnímu vyznění takových slov jako „internacional style“? Dokážeme uvítat propojující se svět a jeho kulturní projevy a vidět je pozitivně jako v minulosti?

Soubory

článek ve formátu pdf: V201710_602-604.pdf (397 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky