Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Imunitní odpověď zjišťuje nádorová onemocnění

Publikováno: Vesmír 84, 706, 2005/12

Při obrovské explozi metod i znalostí biologie nádorových onemocnění, molekulární biologie, genetiky a imunologie je zarážející, že dosud neexistují dostupné laboratorní testy, které by umožňovaly zjišťovat nádorová onemocnění v časných stadiích, kdy jsou lépe léčitelná. Jediným rutinně využívaným laboratorním testem je stanovení prostatického specifického antigenu. Hladiny této bílkoviny v krvi pacientů jsou užitečné při sledování odpovědi pacientů na léčbu a pro diagnózu eventuálního návratu onemocnění. Pro odhalení časných stadií karcinomu prostaty (Vesmír 83, 263, 2004/5) není však ani prostatický specifický antigen ideální, vyšší hladiny se často vyskytují i u nenádorových onemocnění prostaty.

Jedním z přístupů, který se uplatňuje při hledání nových znaků vhodných pro diagnózu nádorů, je zjištění bílkovin produkovaných nádorovými buňkami. Dostupnými metodami bývají bílkoviny zjištěny často až v okamžiku, kdy je nádor poměrně velký a je možno jej zachytit i jinými testy, například zobrazovacími metodami. Ideální vyhledávací test by měl být schopen zachytit velmi malá množství nádorových buněk, v optimálním případě již existenci buněk v počátečních stadiích nádorové změny.

Další možností jak odhalit přítomnost malého množství nádorových buněk je využít snad nejcitlivější detektor (který navíc nemusí být složitě konstruován) – imunitní systém. Ten nás nechrání pouze před virovými a bakteriálními infekcemi, ale umí rozpoznat a zničit i buňky, které se teprve začaly nádorově měnit. Bílkoviny produkované malým počtem nádorových buněk jsou pohlceny buňkami imunitního sytému – dendritickými buňkami – které se potom přesunou do lymfatických uzlin, kde vystaví nádorové bílkoviny na svém povrchu. Tak jsou aktivovány specifické lymfocyty T, které pak vycestují do krve a do tkání, kde jsou schopny nádorové buňky rozpoznat a zabít. Aktivace dalšího typu lymfocytů – lymfocytů B – vede k produkci nádorově specifických protilátek. Přítomnost nádorově specifických lymfocytů T i protilátek v krvi je možno zjistit, a tím prokázat přítomnost nádorových buněk v časných stadiích onemocnění.

Letos v září byl v časopisu New England Journal of Medicine 1) publikován článek, který tento přístup využívá a představuje klinicky využitelnou metodu zjištění karcinomu prostaty, která je založena na detekci protilátkové imunitní odpovědi. Při testování metody badatelé definovali soubor 22 bílkovin, jež jsou specificky rozpoznávány pouze protilátkami v séru pacientů s karcinomem prostaty a ne u zdravých kontrol. Soubor 22 bílkovin posléze použili k ověření metody na velkých souborech pacientů i kontrol a prokázali, že tato metoda má citlivost a specificitu 2) kolem 90 %, což jsou hodnoty výrazně přesahující parametry dosud používaného prostatického specifického antigenu. Metody založené na průkazu probíhající imunitní odpovědi jsou vyvíjeny i pro další nádorová onemocnění. První výsledky byly nedávno publikovány například pro karcinom plic, tlustého střeva a nádorů mozku. Takové obměny používaných technik dovolují přesně kvantifikovat a objektivizovat získané výsledky pomocí fluorescenčního značení, což je základní předpoklad pro výrobu diagnostických souprav i pro jejich uvedení do laboratorní praxe. Zavedení metod včasné diagnostiky nádorových onemocnění je klíčové pro zlepšování výsledků léčby těchto nemocí.

Poznámky

1) Wang X., Yu J., Sreekumar A. a kol.: Autoantibody signatures in prostate cancer, New Engl. J. of Med. 353, 1224–1235, 2005.
2) Specificita – poměr osob s pravdivě negativním testem (v nepřítomnosti nemoci) k celkovému počtu vyšetřených osob netrpících danou nemocí.

Soubory

článek ve formátu pdf: 2005_V704-706.pdf (160 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky