Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Hotel ParkRoyal v Singapuru

aneb Život metropole

Publikováno: Vesmír 96, 58, 2017/1
Rubrika: Architektura

Lidé, kteří sledují architektonický vývoj, registrují dění ve stále širších částech planety. Japonsko se na mapu světa moderní architektury zapsalo dávno před druhou světovou válkou, Indie krátce po ní. Čínu a země Perského zálivu sleduje svět se zatajeným dechem (údivem, nebo možná závistí) několik málo desetiletí. Před několika roky se vynořil jako místo, kde se staví současná architektura, také Singapur. Ve zmíněných zemích však jde často o pouhý dovoz idejí či vzorů, o kolbiště světových architektonických hvězd nebo – především v zemích s ropou – o hon na rekordy, a to nejen výškové. Původní tvorby bylo relativně málo, to se ale postupně mění.

Mezi originální tvůrce patří např. ateliér WOHA ze Singapuru založený roku 1994 Wong Mun Summem a Richardem Hasselem. Pozornost upoutali několika velkými projekty v Singapuru, ale i v dalších asijských státech. K jejich nejslavnějším a vizuálně nejzajímavějším dílům se řadí hotel ParkRoyal v samém urbánním jádru Singapuru. Stavba musela reagovat na vzrůstající zahuštění města, naplnila celý podélný městský blok a vystoupala hned do čtyř věží. Autoři se také snažili, aby místo, jež svou budovou obsadili, vynahradili zelenými plochami na budově samé. Naplňují tak jeden z pěti bodů moderní architektury, které hlásal v meziválečné době Le Corbusier: co stavba vezme zemi, musí vrátit terasou ploché střechy (střešní zahrady).

Na metropolitní situaci zahušťování však stavba nejen reaguje, ale také ji velmi svěžím, současným výrazem přesvědčivě vyjadřuje. Vypadá dokonale velkoměstsky: spodní část s veřejnými funkcemi, recepcí, vstupní halou, restaurací a příjezdovou plochou pro automobily obklopuje krytá promenáda s řadou stromků, keřů a květin a nechybí ani osvěžující vodní plocha. Celou tuto přízemní část obkružuje řada hladkých, solidně vypadajících sloupů nesoucích velkou desku, která se nahoře rozkošatí v jakýchsi tektonických vrstvách, jež dodávají spodním částem určitý pocit jeskyňovitosti. Toto pódium tvoří sokl pro vyšší části a je pokryto bujnou tropickou zelení, splývající dolů přes několik pater. Přiznané části skeletové konstrukce velmi názorně odhalují směs různých funkcí a tím právě podtrhují pocit hustoty metropole.

Z podstavce se zvedají čtyři věže. Jedna samostatná věž obsahuje kanceláře, ve třech ostatních jsou hotelové pokoje a jsou propojeny křídly, z nichž vyrůstají další terasy s visutými zahradami. Hoteloví hosté tak mají výhled na město, ale bezprostředně i do zeleně doslova pod okny. Na hlavní terase u paty věží navíc vytváří zahrada skutečné útočiště pro vyvolené. Z této zelené enklávy mohou hosté shlížet na ruch a shon velkoměsta. To mohou činit i z bazénu umístěného u hrany terasy s pěkným výhledem do parku… Teplé singapurské klima navíc umožňuje propojení zahrad s interiérem budovy – kategorie „uvnitř“ a „vně“ zde mají jiný charakter než v severnějších částech světa. Proto se hotelová chodba otevírá do terasy.

Všechny komponenty tohoto celku – skleněné modernistické věže, terasy se zahradou, kryté promenády atd. (přičemž dědictví Le Corbusiera, newyorských mrakodrapů, ale např. i Miese van der Roheho a některých jeho návrhů je zřejmé) – nejsou samy o sobě tak objevné; nová, čerstvá, přesvědčivá a velice pěkná je však jejich kombinace použitá v Singapuru. Inovace tak není na poli čistě architektonickém, odehrává se v rovině stylové a v oblasti funkčního uspořádání. To ale není málo. Takováto stavba může být směle vzorem či inspirací pro díla v zemích s tradičně nejvyspělejší architektonickou kulturou. Navíc z ní vyzařuje městskost jako něco veskrze pozitivního.

Soubory

článek ve formátu pdf: V201701_058-060.pdf (470 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky