Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Hong Kong design institute

Publikováno: Vesmír 94, 526, 2015/9
Rubrika: Architektura

Architektura může dobře sloužit svému účelu, anebo nemusí. Někdy může tento svůj účel přímo vyjadřovat, ale ani to nemusí nezbytně platit vždy. Příležitostně se mohou architekturou vyjádřit například ambice. To je příklad mnohých mrakodrapů, ale může se to týkat dokonce i školní budovy. Právě tak je tomu v případě hongkongského institutu designu (HKDI).

Jeho nová budova se tyčí na okraji Hong Kongu mezi čtyřiceti, padesáti či více patrovými obytnými věžáky, které zde nikoho nenapadne nazývat mrakodrapy. Není to jen jedna další školní budova, je to komplex, který ukazuje, že tato škola se snaží mířit vysoko.

Nový soubor vzešel z velké mezinárodní architektonické soutěže z roku 2006. Vítězem dvoukolového klání se stal francouzský architektonický ateliér CAAU (Coldefy & Associés Architectes Urbanistes) v čele s Thomasem Coldefym a Isabel Van Haute. Tito autoři přišli s myšlenkou nepostavit prostý univerzitní kampus, nýbrž budovu, která sama bude městem, tj. bude se skládat z budov, ulic a náměstí, a která navíc bude mít i „vzdušné město“, část, jež se bude vznášet nad zbytkem kampusu.

Škola stojí na vyvýšené, uměle vytvořené podnoži, která vytváří veřejnosti přístupný, a přece od okolí oddělený svět. Uprostřed se nachází náměstí, přes něž prochází ulice (od východu ze stanice metra ke vchodu), a vymezují ho zvýšené terasy. Kolem tohoto ústředního místa stojí čtyři věže s prostory školy. Tyto věže nemají tradiční průčelí, ať již si pod tímto pojmem představíme cokoli, stěnu s okny nebo zavěšenou skleněnou fasádu. Věže jsou definovány vnějším kovovým skeletem, který budovu drží a zároveň tvoří vnější transparentní obal kolem vnitřních prostor. Není to řešení zcela nové, je ale stále naprosto netradiční. Uživatelé školních prostor jsou uvnitř, aniž by byli za zdí či sklem. Pravda, týká se to většinou jen chodeb a schodišť, učebny a další místnosti jsou od okolí odděleny tradičněji. Tyto čtyři věže, které vymezují prostor náměstí, nesou horní deskové těleso, které vytváří obrovský strop nad celým školním městečkem a zároveň obsahuje další dvě patra školních místností. Do tohoto „vzdušného zámku“ lze vstoupit z věží, hlavní vstup však představuje obrovský vysutý eskalátor, volně umístěný v prostoru mezi čtyřmi věžemi, jenž vyveze studenty od vstupu u podnože až do horních pater. Zatímco parter je přístupný veřejnosti, obsahuje kavárnu, galerii, obchody, sportovní zařízení, horní patra jsou určena pouze funkcím školy. Je neuvěřitelné, že na vnější okraj podnože se vešly ještě hřiště na basketbal a pětadvacetimetrový venkovní plavecký bazén.

Okraje podnože tvoří terasy, na nichž posedávají studenti, což spolu s celkově živým ruchem všech prostor dosvědčuje úspěch této architektury, ale i její zvláštní charakter. Měřítko stavby je skutečně velké, přesto vzniklé prostory dýchají přívětivostí, jednotlivé části mají lidské měřítko. Stavba je bez ozdob, bez detailů, jednotlivé prvky – například ocelový kosočtvercový skelet – jsou dosti strohé, výraz je technicistní, přesto nechybí ani určitá útulnost. Celek je velký, a přece důvěrný. To se určitě dá považovat za úspěch.

Stylový výraz architektury je modernistický, technicistní, nikde ani stopa po nostalgii, ohlížení zpět, naopak tato stavba hledí s výzvou vpřed. Celý ctižádostivý a velmi nákladný projekt (rozpočet byl 78 milionů €) je projevem města a země, které věří ve svou budoucnost. Pokud ale určitá architektura slouží dobře svému účelu, může si dovolit být také ambiciózní. Vidět takový projekt plný života je pak velmi silný zážitek.

Soubory

článek ve formátu pdf: 201509_526-528.pdf (391 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky