Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Dvakrát vstoupit do téže řeky …

ZDENĚK KRATOCHVÍL: Délský potápěč k Hérakleitově řeči, Herrmann & synové, Praha 2006, 528 stran, náklad a cena neuvedeny, ISBN 80–87054–00–8
Publikováno: Vesmír 86, 595, 2007/9
Obor: Filozofie
Rubrika: Nad knihou

Objemný svazek shrnuje víc než dvacetiletou badatelskou činnost autora usilujícího o porozumění úplnému souboru Hérakleitových zlomků. Studiem a překládáním Hérakleita se Kratochvíl zabýval nejprve soukromě, později v rámci své činnosti v akademickém prostředí (které mu bylo zpřístupněno až od r. 1990).

Svazek obsahuje autorův vlastní překlad všech zachovaných zlomků – přímých (B), nepřímých (A) a imitací Hérakleita (C), těžištěm díla je však interpretace (Z. Kratochvíl by to tak nenazýval, spíše výklad) přímých zlomků (řada B). Ke každému z přibližně 150 zlomků jsou tu v průměru 3 strany výkladu s uvedením dalších možných výkladových variant a s poukazy na souvislosti s jinými zlomky. V díle je díky několika rejstříkům velice snadné se orientovat.

Kratochvíl zde též předvedl velmi precizní práci s prameny a je evidentní jeho hluboká znalost prací jiných interpretů Hérakleita (J. Patočky, M. Heideggera, J. Bollacka a H. Wismanna, Ch. H. Kahna). Nicméně autorův výklad není podřízen žádné etablované interpretační metodě a jen zčásti a ne příliš znatelně je Z. Kratochvíl ovlivněn současnou fenomenologií a hermeneutickou filozofií. Sám ovšem neusiluje o nějakou vlastní, „divokou“ interpretaci jednotlivých zlomků ve snaze být originální, spíše se snaží využít své obdivuhodné znalosti celého Hérakleitova díla k sladění smyslu jednotlivých zlomků a ke koherentní rekonstrukci Hérakleitova učení. Odhalíme přitom vlastně dva hermeneutické kruhy: první spočívá ve vzájemném ovlivňování překladu s výkladem, druhý ve vzájemném ovlivňování výkladu každého zlomku s výkladem ostatních relevantních zlomků. Není divu, že si dílo vyžádalo dvě dekády intenzivní práce.

Český čtenář má tak poprvé možnost seznámit se zevrubně s Hérakleitovým myšlením „o provázanosti běhu světa, o vnímání přirozenosti a skutečnosti proměn, o tenzích v proměnách každé přirozenosti, o rozpětí duše, o vzájemné spojitosti života a smrti, lidství a božství“ (dle Kratochvílových slov). Podrobný obsah mohou čtenáři nalézt na http//:www.fysis.cz/Herakleitos/Potapec/pdf/020-obsah.pdf.

Soubory

článek ve formátu pdf: 200709_V595.pdf (86 kB)

Diskuse

Žádné příspěvky