Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 9
Vesmír č. 9
Toto číslo vychází
1. 9. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Zářijové číslo Vesmíru
reklama

Informace o autorovi

RNDr. Jiří Řehounek

RNDr. Jiří Řehounek (1976) vystudoval učitelství s aprobací biologie – zeměpis – ochrana životního prostředí na PřF UP v Olomouci. V nevládní organizaci Calla pracuje v projektech na ochranu přírody, především se zabývá přírodě blízkou obnovou území po těžbě a ochranou hmyzu. Učí také biologii a geografii na gymnáziu v Soběslavi.