Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 10
Vesmír č. 10
Toto číslo vychází
2. 10. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Říjnové číslo Vesmíru
reklama

Informace o autorovi

RNDr. Jakub Prokop, CSc

RNDr. Jakub Prokop, PhD., (*1973) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Na Katedře zoologie Přf UK se zabývá paleoentomologií se zřetelem na paleopterní skupiny hmyzu a studiem terciérních hmyzích tafocenóz.