reklama
Vesmír č. 3
Vesmír č. 3
Toto číslo vychází
2. 3. 2015
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Březnové číslo Vesmíru

Informace o autorovi

RNDr. František Kotlaba

RNDr. František Kotlaba, CSc., (*1927) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Do r. 1990 působil v Botanickém ústavu ČSAV v Průhonicích. Věnuje se taxonomii, ekologii, rozšíření hub a jejich ochraně.