Komerční prezentace
Registrace uživatele

Přihlašte se k odběru informací, novinek, získejte přístup do diskuzního fóra.

Vesmír č. 6
Vesmír č. 6
Toto číslo vychází
4. 6. 2017
Novinky
Zdarma jedno celé číslo Vesmíru v pdf.
• Červnové číslo Vesmíru

Zlatá rýže

Kauza zlaté rýže se loni v létě opět, po kolikáté již, ocitla ve středu celosvětového mediálního zájmu. Celkem 107 z cca tří stovek žijících nobelistů se podepsalo pod otevřený dopis adresovaný vedení organizace Greenpeace a kritizující její mnohaletý postoj k zlaté rýži (Vesmír 95,...

Past úspěšných technologií

Ivan Boháček

Uhlí pro lidstvo představovalo především dostupný zdroj energie, který nahradil v některých oblastech již z velké části vytěžené lesy. Technologický pokrok (parní stroje…) spolu s rozvojem věd (termodynamika, elektřina…) vytvořily poptávku po energii. Umožnily nahradit práci svalů, vody a...

Modrá lež

Radkin Honzák

Český slovník poskytl Američanům inspiraci pro název platidla, Amerika nám nyní na oplátku nabízí elegantní označení pro prezidentovy pitomé lži. Modré lži – na rozdíl od sofistikovanějších bílých, které se objevují mezi sedmým a desátým rokem věku – začínají průhlednými snahami...

Diskuse: 1

Obří viry a čtvrtá větev života

Jaroslav Petr

V roce 2003 narazili francouzští vědci v měňavkách z vodárny v anglickém Bradfordu na neuvěřitelně velké viry, které se proporcemi vyrovnají menším bakteriím. V průměru měří 0,4 mikrometru, což je čtyřnásobek velikosti viru HIV. Tyčinkovité bakterie Escherichia coli jsou zhruba stejně...

Nobelova cena za teorii smluv

Marek Hudík

V Číně se náklady na počátku 20. století přepravovaly po řekách v člunech tažených šesti muži. Skupinu doprovázel sedmý muž, jenž bičem ztrestal každého, kdo se dostatečně nesnažil. Zajímavé je, že onen sedmý muž nebyl šéfem, nýbrž zaměstnancem najatým tahouny. Proč si muži...

Autofagie a nemoc

Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková

Degradace založená na autofagii je za fyziologických podmínek důležitá pro buněčný vývoj, diferenciaci, stárnutí a buněčnou přestavbu.1) Porucha regulace autofagie může tyto buněčné funkce narušit. Nejvíce toho víme o úloze autofagie v karcinogenezi, ve vzniku neurodegenerativních chorob a u...

Východoasijský opeřený klenot

Jespák lžícozobý na okraji extinkčního víru

Vojtěch Kubelka

Na záchranu jespáka lžícozobého bylo vynaloženo nemalé mezinárodní úsilí.1) Ale bude to stačit u populace, která celosvětově čítá pouhé tři stovky jedinců? Navíc případ jespáka lžícozobého je jen špičkou ledovce mnohem rozsáhlejšího problému. Jedinečný bahňák Z 245 druhů...

Kam se točí ulity

Veronika Horsáková, Michal Horsák, Oldřich Lapčík

Jedním z nejpozoruhodnějších znaků plžů je tvarová rozmanitost jejich schránek. Ačkoli existují i plži se schránkami druhotně redukovanými, plochými nebo čepičkovitými, většina druhů se vyznačuje spirálně stočenou schránkou (ulitou). Takové druhy a jejich ulity pak rozdělujeme do dvou...

téma — uhlí

Není uhlí jako uhlí Pod mikroskopem se uhlí mění na pravěký herbář plný života (Vesmír 96, 332, 2017/6) Dejte mi dvě uhlí Proč Angličan nevozí uhlí do Newcastlu? Kde bylo uhlí drahokamem a kde cihlou? (Vesmír 96, 335, 2017/6) Dřevem místo uhlím Je spalování dřeva v elektrárnách...

Není uhlí jako uhlí

Jiří Kvaček, Stanislav Opluštil

Asi před 325 miliony let, počátkem karbonu, vyrostly na území dnešní Evropy, Asie a Severní Ameriky mohutné tropické deštné pralesy složené převážně ze stromovitých plavuní a přesliček. Později z jejich pozůstatků vzniknou nesmírně mohutné zásoby černého uhlí. Tato bujná karbonská...

Dejte mi dvě uhlí

Karel Oliva

Staří Slované jistě netěžili uhlí v dolech jako my, ale už v jejich jazyce, který dnes nazýváme praslovanština, existovalo slovo ϙglь (s výslovností přibližně [oŋglj], „ŋ“ je nosové „n“), jímž (pravděpodobně) označovali kus částečně spáleného, dnes bychom řekli zuhelnatělého...

Dřevem místo uhlím

Vladimír Wagner

Ve skutečnosti má totiž každý zdroj negativní ekologické dopady. Jejich míra pak často závisí na podmínkách, ve kterých se buduje, a také na velikosti zdroje. Instalace velkých fotovoltaických polí na orné půdě určitě nemusí být příliš ekologická a značné dopady na životní prostředí...

Diskuse: 1

Vážení ďáblovi pacholci

Jiří Woitsch

Sociální postavení uhlířů v Čechách se ve středověku – a koneckonců i v dobách pozdějších – odvíjelo především od míry osobní svobody a možností nezávisle získávat hlavní surovinu – dřevo. Raně středověké uhlířství tak patrně ještě mělo podobu prosté a nesystematické...

Unavená matka Země

Alan Weisman: Odpočítávání. Poslední naděje na budoucnost života na Zemi?

Argo a Dokořán, Praha 2015, 456 stran, přeložila Kateřina Kolářová, EAN: 9788025715956

Eva Bobůrková

Pokles světové porodnosti o pouhých 0,5 dítěte na ženu by mohl lidstvo vrátit do konce století na počet šest miliard. Naopak nárůst o 0,5 dítěte na ženu nás přivede na děsivé číslo 16 miliard. To už je počet, který Země se svými zdroji vody, energie, surovin, potravin nemůže zvládnout....

Co se stalo z Krakatoy?

Ondřej Vrtiška

1897: Tak zní nadpis článku v březnovém sešitě (1897) přírodovědeckého měsíčníku „Himmel und Erde“, který vydává chvalně známá společnosť Urania v Berlíně. Ostrov Krakatoa, ležící v průlivu sundajském, byl jak známo při zcela neobyčejném výbuchu r. 1883. tou měrou roztrhán a...

Meteorit

Jan Veselý

Pravděpodobnost nalezení něčeho tak vzácného, jako je kámen, který na povrch planety dopadl z vesmíru, se zdá nepředstavitelně malá, uvážíme-li, na jak malém území zatím operovaly sondy na povrchu Marsu. Úspěšná ale byla už výzkumná vozítka Spirit a Opportunity, jež využila mimořádného...

Motýli a drony

experimentální architektura ve Stuttgartu

Shota Tsikoliya

Univerzita ve Stuttgartu vstoupila do dějin architektury především převratným dílem architekta a inženýra Freie Otty. Autor velkolepých síťových struktur Olympijského stadionu v Mnichově a Expa 67 v Montrealu založil v roce 1964 na univerzitě Institut lehkých konstrukci (ILEK) a byl inspirací pro...

Paraziti ve vyjadřování

Vít Michalec

Vlastně, prostě, jako, jaksi, vole… To je výčet některých z řady slov, která jsou v mnoha promluvách považována za výrazy parazitní, plevelné nebo vycpávkové. Setkáváme se s nimi dennodenně. Jsou to slova, která můžeme ve vyjadřování postrádat, jejich vypuštění nemá na srozumitelnost...

Nová nádej pre populáciu tasmánskeho diabla

Peter Mikula

Tasmánsky diabol (Sarcophilus harrisii) je v súčasnosti najväčším mäsožravým vačnatcom na svete (nahradil vymretého vakovlka) a jednou z vlajkových lodí ochranárskeho hnutia na záchranu pôvodnej fauny Austrálie. Toto stvorenie veľkosti menšieho psa však rozhodne nemalo a nemá na ružiach...

Vzorek č. 13–0216

Stanislav Vaněk

Studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze představili ve vstupní hale Národní technické knihovny výběr snímků z chemických laboratoří. Výstavu s názvem Vzorek č. 13–0216 pořádal v únoru 2017 studentský spolek UNI ART. Snímky pocházely z univerzitních laboratoří a nabízely...

Miocénna bystruška vydala svedectvo o zaniknutej antarktickej tundre

Marek Dzurenko

V súčasnosti možno považovať väčšinu rozlohy južného kontinentu za dezolátnu pustatinu. Kým pobrežné moria a ostrovy prekypujú životom, antarktická pevnina má mimoriadne chudobnú biodiverzitu. Môžu za to extrémne faktory prostredia – chlad a s ním súvisiaca aridita. Žije tu len málo...

Kosit, či pást, to je, oč tu běží

Miroslav Zeidler

Pod vlivem člověka už od neolitu (počátku zemědělského hospodaření) vznikaly v krajině bezlesé plochy, které jsou osídlovány travinnými společenstvy. Tyto polopřirozené trávníky poskytují celou řadu ekosystémových služeb a hostí vysoké počty rostlinných a živočišných druhů....

Nová chuť: škrobová

Oldřich Lapčík

Škrob je polymer složený z mnoha molekul glukózy. Snadno se hydrolyzuje působením amyláz, enzymů patřících do výbavy rostlin, živočichů i hub. Nejdříve na fragmenty různé délky, nazývané dextriny, nakonec přes disacharid maltózu až na glukózu. Díky slinné amyláze, známé jako ptyalin,...

Soví hnízda

David Storch, Jan Andreska

Dne 27. března položil Petr Brož na svém facebookovém profilu jednoduchou otázku: „Proč si sovy nestaví vlastní hnízda?“ Vzhledem k tomu, že jeden z přispěvatelů zmínil Vesmír jako možnou cestu k získání relevantní odpovědi, dostal se dotaz až k nám. Oslovili jsme proto dva...

Kdo nemočí, nevyhraje

Pavel Pecháček

Živočichové si vzájemnou nelibost dávají najevo různými způsoby. Nejnápadnější projevy agresivního chování jsou nepochybně optické či zvukové. Takové signály byly i díky své přístupnosti našim vlastním smyslům prostudovány velmi důkladně u nejrůznějších druhů, což však...

Varování před fluorovanými uhlovodíky

Ondřej Vrtiška

1977: Časopis Industrial Research (č. 1, 19, 1977) přinesl dva zajímavé články o koncentraci fluorovaných a chlorovaných uhlovodíků v zemské atmosféře. Tyto uhlovodíky se používají jako nosičové plyny v aerosolových baleních různých výrobků. Usuzuje se, že jsou příčinou vyčerpávání...

Luciferáza s otevřenou náručí

Ondřej Vrtiška

Mnohé druhy hmyzu, mořských organismů nebo bakterií dovedou vydávat světlo. Jeho zdrojem bývá zpravidla enzymem luciferázou katalyzovaná oxidace luciferinu molekulárním kyslíkem na oxyluciferin, který při návratu z energeticky excitovaného stavu vyzáří foton. K bioluminiscenčním organismům...

Zákulisí

Ondřej Vrtiška

Finanční injekce pro bioRxiv Preprintový server bioRxiv, určený pro ukládání publikací z biologických oborů ještě před jejich publikováním v peer-reviewed časopisech, získal prostředky na další rozvoj od Chan Zuckerberg Initiative (CZI). CZI je charitativní společnost (nikoli nadace), kterou...

Pravěká DNA bez kostí

Ondřej Vrtiška

Důležité poznatky o rozšíření Homo sapiens a jeho příbuzných slibuje přinést metoda umožňující získat pravěkou DNA přímo z jeskynních sedimentů. Představil ji mezinárodní tým vedený vědci z Ústavu Maxe Plancka pro evoluční antropologii (mezi autory nechybí slavný Svante Pääbo). Podle...

Jazyk a pořekadla

Ad Vesmír 96, 116, 2017/2

Lubomír Chládek, Jana Nová

Zarazilo mne použití čárky mezi podmětem a přísudkem. Poprvé vidím známé pořekadlo napsáno „Únor bílý, pole sílí“. […] Je to věta konstatující prostou selskou zkušenost, že „bílý únor posiluje pole“ (když to takto převedu z češtiny možná ještě obrozenecké do té...

Rozpoznávání melanistických levhartů

Jan Robovský

U některých populací kočkovitých šelem se vyskytuje vyšší procento tmavších až vyloženě černých jedinců. Učebnicově jsou nejznámější černí jaguáři a levharti z vlhčích částí svých areálů. V současné době jsme svědky čím dál intenzivnějšího monitoringu počtů a hustot...

Revolta a cenzura v raném díle S. K. Neumanna

Michal Charypar

Tendence k tematizaci revolty se projevovala zvláště v poezii, kde směrem ke konci století sílila svým počtem i různorodostí přístupů. Dokladem této skutečnosti je i básnické dílo Stanislava Kostky Neumanna. Narazíme zde nejen na příklady uskutečněných konfiskací (u sbírek Nemesis, bonorum...

276

Ondřej Vrtiška

Rychlý vzestup čínské vědy lze dokumentovat jak praktickými výsledky (ať už v technických oborech, nebo třeba v biomedicíně), tak nárůstem počtu vědeckých publikací. V tomto ohledu však kvantita často vítězí nad kvalitou. Čínští vědci nejen publikují v průměru v horších časopisech...

130 000

Ondřej Vrtiška

Zástupci „neidentifikovaného druhu rodu Homo“ dorazili na americký kontinent o více než sto tisíc let dříve, než předpokládá většina odborníků, kteří se tématem zabývají. Tvrdí to kontroverzní studie opírající se o nález kamenů a mastodontích kostí v lokalitě Cerutti Mastodon na...

Život je jen náhoda a složení mikrobiomu někdy také

Radkin Honzák

V lidském trávicím ústrojí žijí triliony nejrůznějších mikrobů, jen bakterií je zde několik stovek až tisíců druhů. Složení mikrobiomu kolísá od jednoho člověka k druhému v závislosti na dietě, prostředí, v němž žije, a na jeho zdravotním stavu včetně dlouhodobé anamnézy i...

Jak velké bylo sivatérium?

Jan Robovský

Odhady velikosti vymřelých živočichů jsou vždy zapeklité a vyžadují pečlivé srovnávání s recentními příbuznými a střízlivé modelování. Nedávno se odhadu hmotnosti dočkal zvláštní zástupce žiraf: Sivatherium giganteum, který je v rámci nich výjimečný zkrácením krku, kratšími a...

Neurony pod dohledem

Ondřej Vrtiška

Mikroskopický obvod využívající křemíkové nanodrátky a niklové elektrody umožňuje měřit elektrickou aktivitu jednotlivých neuronů s takovou citlivostí, že zachytí i postsynaptické potenciály. V podmínkách in vitro se už jeho autorům podařilo zaznamenávat aktivitu lidských neuronů...

četli jsme —

Ivan Boháček

Martin Gardner: Jakou barvu má medvěd? Nejlepší matematické a logické hádanky Portál, Praha 2017, 176 stran Výběr 65 matematických a logických hádanek pro pobavení z dílny známého popularizátora matematiky, autora více než 100 knih. Jak se Gardner kdesi vyjádřil, „Hádanka je v jistém smyslu...

Minulost vepsaná v letokruzích

Jiří Lehejček

Arktida je považována za lakmusový papírek klimatických a environmentálních změn naší planety. Nejenže na ně tamní ekosystémy rychle reagují, ale dynamika Arktidy ovlivňuje i podstatnou část mírnějších šířek severní polokoule. V důsledku odlehlosti této oblasti však nemáme k dispozici...

Zhroucení neobjevené civilizace

Divočina bez lidí, divošská šlechta , nebo vyspělé společnosti v Amazonii?

Jakub Horák

Minulost Amazonie v současnosti vře.2) Podobné je to i u nás, neboť debata o naší lesní krajině pokračuje, i když páry pod hrncem už zdaleka není tolik. Od snahy něčeho dosáhnout a změnit pohled na minulost lesů se proměnila spíš ve snahu získat na odhalování problematiky podporu grantových...

Dítě, smrt a zármutek

Eva Malá

Ze zmíněných okrajových zpráv si dítě nemůže udělat představu o vážnosti stavu nebo dokonce o úmrtí, nemůže intuitivně sledovat kontinuitu života a smrti. Může tak získat zkreslující představu, že společnost patří jen mladým, zdravým, ekonomicky úspěšným, a handicapy, nemoci,...

Zlatá rýže

Příběh naděje a pokrytectví

Zdeněk Opatrný

Kauza zlaté rýže se loni v létě opět, po kolikáté již, ocitla ve středu celosvětového mediálního zájmu. Celkem 107 z cca tří stovek žijících nobelistů se podepsalo pod otevřený dopis adresovaný vedení organizace Greenpeace a kritizující její mnohaletý postoj k zlaté rýži (Vesmír 95,...

Diskuse: 1

Vašu bolesť vyplavíme...

Sergej Hloch

Stalo sa to niekedy v roku 2010. Prechádzali sme chodbami ortopedického oddelenia, plnými prevažne starších ľudí, ktorí čakali na predoperačné vyšetrenia na výmenu bedrového či kolenného kĺbu. V ich očiach som postrehol mnoho želaní: byť zase zdravý, znova môcť chodiť do práce, ísť si...

Válka o bisfenoly

Tereza Žalmanová, Kristýna Hošková, Jan Nevoral, Milena Králíčková

V ekonomicky rozvinutých zemích má s početím problémy zhruba každý pátý pár. Příčiny poruch plodnosti zůstávají často záhadou. Nezanedbatelnou roli zcela jistě sehrává i znečištěné životní prostředí. Nejnověji byl z brutálního poškozování vajíček savců usvědčen bisfenol S.1)...

Transplantace

Václav Hořejší

Již v druhé polovině 19. století si chirurgové povšimli, že je kupodivu zásadní rozdíl, jestli použijí při léčbě poranění (např. popáleniny) kůži pocházející z jiného místa vlastního těla pacienta, nebo z jiného dárce. V prvním případě se kůže prakticky vždy dobře přihojila,...

Kosmonautika je dotek exkluzivity

rozhovor — s Janem Kolářem

Marek Janáč

Když se dnes chcete podívat na zeměkouli z vesmíru, stačí otevřít příslušnou internetovou stránku a planetu si libovolně přibližovat a oddalovat, dívat se na družicové snímky vzdálených měst, procházet jejich ulicemi, zvětšovat fotografie do detailů, o kterých se před 40 lety vědcům,...